Bắt đầu với Windows Server

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn khởi tạo, kết nối và thao tác cơ bản với Cloud Server sử dụng hệ điều hành Windows trên hệ thống của BizFly Cloud. (Với server sử dụng hệ điều hành Linux, xem tại đây).

Sau khi đăng ký tài khoản BizFly Cloud và xác thực qua email, bạn cần xác thực số điện thoại và thông tin thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ Cloud Server.

Sau khi các bước xác thực hoàn tất, bạn có 3 ngày dùng thử miễn phí Cloud Server. Sau khi hết hạn dùng thử, bạn cần trả phí để tiếp tục sử dụng server đã tạo.

1. Khởi tạo server

 1. Truy cập trang quản lý dịch vụ Cloud Server: https://manage.bizflycloud.vn/iaas-cloud/servers, chọn Tạo Cloud Server.
 2. Tại mục Chọn loại máy chủ, chọn loại máy chủ ứng với nhu cầu cần sử dụng.
 3. Tại mục Chọn Image: chọn hệ điều hành Windows,.
 4. Tại mục Chọn cấu hình: Chọn cấu hình của server.
  1. Với tài khoản mới, bạn có giới hạn cấu hình dùng thử (xem chính sách dùng thử tại đây). Sau khi trả phí, giới hạn này sẽ được tăng tự động.
  2. Cấu hình tối thiểu khuyến cáo cho server Windows là 1 core CPU, 2GB RAM, 40GB ổ cứng để server hoạt động ổn định
 5. Chọn ổ cứng gắn thêm nếu có nhu cầu sử dụng. Ổ gắn thêm sẽ được tạo và gắn tự động sau khi tạo server thành công.
 6. Tại mục Chọn tên máy chủ: Điền tên máy chủ theo nhu cầu, hoặc có thể bỏ qua để dùng tên mặc định
 7. Ấn Xác nhận thông tin tạo máy chủ
 8. Ấn Chấp nhận để tạo server trên popup Xác nhận tạo máy chủ
 9. Hệ thống sẽ chuyển bạn về trang danh sách Cloud Server, thanh tiến trình sẽ hiển thị quá trình khởi tạo, có thể mất hơn 1'. Khi hoàn tất, hệ thống sẽ gửi mail thông báo chứa thông tin server và mật khẩu.

2. Kết nối tới server

Sau khi tạo thành công, bạn có thể kết nối tới server. Có nhiều cách khác nhau để truy cập vào server:

 1. Kết nối tới server dùng Console trên Dashboard
 2. Kết nối tới server Windows từ máy tính Linux
 3. Kết nối tới server Windows từ máy tính Windows

3. Xóa server

Sau khi đã trải nghiệm dịch vụ, nếu không có nhu cầu sử dụng nữa bạn có thể xóa server theo hướng dẫn sau:

 1. Truy cập trang quản lý dịch vụ Cloud Server: https://manage.bizflycloud.vn/iaas-cloud/servers.
 2. Chọn nút menu ứng với server cần xóa, chọn Hủy máy chủ.
 3. Chọn Xác nhận hủy máy chủ
 4. Tại popup Xác nhận hủy máy chủ, chọn Xác nhận để hoàn tất thao tác xóa server