Dùng chức năng Console trên Dashboard

Để thuận tiện trong việc truy cập vào server, BizFly Cloud hỗ trợ bạn thực hiện thao tác này qua trình duyệt.

Truy cập nhanh:

 1. Từ trang quản lý Cloud Server: https://manage.bizflycloud.vn/iaas-cloud/servers
 2. Tại nút menu ứng với server bạn muốn truy cập, chọn Truy cập console
 3. Bạn sẽ được chuyển đến trang VNC để truy cập server qua trình duyệt

Thao tác trong trang thông tin Cloud Server

 1. Từ trang quản lý Cloud Server: https://manage.bizflycloud.vn/iaas-cloud/servers
 2. Chọn server muốn truy cập
 3. Chọn chức năng Mở Console
 4. Bạn sẽ được chuyển đến trang VNC để truy cập server qua trình duyệt

Lưu ý:

 • Link truy cập VNC chỉ có hiệu lực trong 15'.
 • Khi truy cập qua trình duyệt, các thao tác sử dụng sẽ bị hạn chế: không copy/paste, sử dụng chuột,... nên chúng tôi khuyến cáo sử dụng phương pháp này cho các tác vụ đơn giản hoặc trong trường hợp không thể truy cập được server từ bên ngoài. Để thuận tiện hơn, bạn nên xem các hướng dẫn truy cập:
  • Truy cập server từ máy tính Linux
  • Truy cập server từ máy tính Windows