Kết nối tới server Linux từ máy tính Windows

Sau khi khởi tạo server hệ điều hành Linux. Hệ thống sẽ gửi email có chứa thông tin:

  • WAN Address (Public IP Address): Địa chỉ IPv4 để kết nối tới server
  • Tên đăng nhập (Username): Tên đăng nhập, mặc định cho server Linux là root
  • Mật khẩu (Password)

Từ máy tính Windows, bạn cài đặt phần mềm PuTTY từ link: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

Sau khi mở PuTTY, bạn điền Public IP và ô Host name (or IP Address), và ấn Open:

Có thể bạn sẽ nhận được thông báo PuTTY Securiy Alert, chọn Yes để tiếp tục:

Bạn sẽ có 60s để thao tác thông báo này, nếu không bạn cần mở PuTTY và thao tác lại.

Bạn cần nhập Username, Password để tiếp tục quá trình login vào server.

Lưu ý:

  • Server dùng hệ điều hành Linux không có giao diện để quản trị, bạn thao tác qua giao diện dòng lệnh.
  • Nếu cần giao diện, bạn cần cài thêm phần mềm VNC lên server, vui lòng liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật để được hướng dẫn